Bright BOBY Jacks4You

Bright BOBY Jacks4You

REPRODUKTOR

bob

Osiągnięcia:

XXIV PODKARPACKA Wystawa Psów Rasowych Jasło 18.10.2015 - wybitnie obiecująca ( najlepsze szczenię )

Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Zielonej Górze 06.03.2016r. klasa młodzieży - ocena doskonała

XLVII Krajowa Wystawa Psów Rasowych Jarosław 12.03.2016r. klasa młodzieży  - ocena doskonała; medal srebrny

VII Krajowa Wystawa Psów Rasowych Katowice 19.03.2016r. klasa młodzieży - ocena doskonała; medal srebrny

VIII Krajowa Wystawa Psów Rasowych Katowice 20.03.2016r. klasa młodzieży - ocena doskonała, medal brązowy

IX Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Rzeszowie 21.05.2016r. klasa młodzieży - ocena bardzo dobra

III Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich w Rzeszowie 21.05.2016r klasa młodzieży  - ocena bardzo dobra

XX Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Krakowie 19.06.2016r. klasa młodzieży - ocena doskonała

II Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Częstochowie 23-24.07.2016r.- klasa pośrednia - ocena doskonała, złoty medal

XI Wakacyjna Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Będzinie 30.07.2016 - klasa pośrednia - ocena bardzo dobra

IV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Zakopanem 2016 - klasa pośrednia - ocena bardzo dobra

XXIX Krajowa Nowosądecka Wystawa Psów Rasowych 21.08.2016 - klasa pośrednia - ocena bardzo dobra 

Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich Rybnik 1.10.2016 - klasa pośrednia - ocena doskonała , medal srebrny

XXXIV Krajowa Wystawa Psów Rasowych Rybnik 2.10.2016 - klasa pośrednia -  ocena bardzo dobra

 Krajowa Wystawa Psów Rasowych Lublin 2017.02.26 - Klasa Pośrednia, ocena Doskonała, lokata 1, medal złoty, Tytuły: NDP , CWC, BoS, oraz uzyskał tytuł Reproduktora

Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Jarosławiu 2017.03.12-  klasa Pośrednia, ocena Doskonała, medal srebrny. 

Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Krakowie 2017.06.17- klasa Otwarta, ocena Bardzo Dobra, miejsce 3