Sztuka kontroli i opanowania

Powyższe zdjęcie pokazuje owoce pracy z psem. 

Można nauczyć go WSZYSTKIEGO.

Liczy się więź i współpraca.