Hodowla Psów Jack Russell Terrier
 
„Zwierzęcia nie da się zmierzyć ludzką skalą. W świecie starszym
i bogatszym od naszego zwierzę jawi się jako skończone i dosko –
nałe , wyposażone w zmysły tak sprawne , o jakich nam się nie
śniło , słysząc głosy , jakich my nigdy nie usłyszymy. Zwierzęta nie
są naszymi braćmi , nie są też podwładnymi , są jednym z ludów
schwytanych , jak i my , w sieć życia i czasu”.
                                                                                                   /Henry Beston/