Hodowla Psów Jack Russell Terrier

 

"Zwierzęcia nie da się zmierzyć ludzką skalą. W świecie starszym

i bogatszym od naszego zwierzę jawi się jako skończone i dosko -

nałe , wyposażone w zmysły tak sprawne , o jakich nam się nie

śniło , słysząc głosy , jakich my nigdy nie usłyszymy. Zwierzęta nie

są naszymi braćmi , nie są też podwładnymi , są jednym z ludów

schwytanych , jak i my , w sieć życia i czasu".

                                                                                                   /Henry Beston/